تاریخ : پنجشنبه 2 فروردین 1397 | 10:50 ب.ظ | نویسنده : حسین غلامی خواه


قــرارمــان فصــل انگــور!

شــراب کــه شــدم

تــو، جــام بیــاور،

مــن، جــان!


"رحمان عباسی"


Image result for ‫عکس عاشقانه انگور‬‎
طبقه بندی: رحمان عباسی،
برچسب ها: رحمان عباسی، شعرهای رحمان عباسی، شعر کوتاه درباره انگور، شعر کوتاه درباره جام، شعر سپید فصل انگور، عکس های زیبای عاشقانه، عاشقانه ها،